Skriftstørrelse

Hopp til her

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak for å nå regjeringens mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Alle frivillige organisasjoner og private aktører i Flekkefjord kan søke om tilskudd.

Barneføtter med fotball og rullebrett

Om ordningen

Midlene deles ut av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter

Det kan det søkes om midler til aktiviteter som

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Hva vektlegger Bufdir i søknadsprossessen? 

  • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen 
  • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddet.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Søknadsskjemaet vil bli publisert i Bufdirs søknadsportal senest 22. november 2019.
Det er ikke mulig å søke før skjemaet er lagt ut. 

Søker fyller selv ut søknad i Altinn og setter seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Når søknadsfristen er ute lager kommunen en prioritering av søknadene, før Bufdir fordeler midlene. Svar på søknaden kommer vanligvis i april. 

Mer informasjon, veileder, regelverk og søknadsskjema

Se Bufdir sin informasjonsside her (ekstern lenke)

Kommunens prioritering av søknader

Utvalg for helse, kultur og oppvekst vil foreta en politisk vurdering og prioritering av innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.

Kontakt

Kommunalsjef Helse og velferd

Flekkefjord Frivilligsentral

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner