Hvilke rettigheter har jeg som bruker kommunale helse og omsorgstjenester?

Flekkefjord kommune mener det er viktig at pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten kjenner sine rettigheter. Derfor har vi, i samarbeid med Helsedirektoratet, satt opp en oversikt over informasjon om sentrale rettigheter: