Slik vedlikeholder vi vinterveiene

Klikk her for å se hvor du kan hente strøsand

Formål er å holde de kommunale veiene så trafikksikre som mulig gjennom vinteren. 

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gang-/sykkelveier og fortau. 

Hvordan?

Prioritering av oppgavene

  1. Veier med busstrafikk
  2. Resterende veier
  3. Gang-/sykkelveier og fortau

Ditt ansvar

Kart: Hvem har ansvar for vegen?