Skriftstørrelse

Prisliste tekniske tjenester

Vann og avløp

For abonnenter med slamavskiller økes ikke kloakkavgiftens faste del, men tømming av slam fra IRS betales i hht nye satser

Kategori
Produkt
Pris

Vann

Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år

Kr 950,00

Vann Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler Kr 9,05
Vann Vannavgift etter areal - minsteareal Kr 2.264,00
Vann Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm. Kr 17.500,00
Vann Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm. Kr 35.000,00
Vann Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm. Kr 825,00
Vann Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm. Kr 1.650,00
Avløp Kloakkavgift fast del  Kr 950,00
Avløp Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler Kr 18,80
Avløp Kloakkavgift etter areal - minsteareal Kr 3.638,00
Avløp Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm. Kr 17.500,00
Avløp Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm. Kr 35.000,00
Avløp Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm. Kr 825,00
Avløp Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm. Kr 1.650,00
Slam Slamavgift (abonnenter uten slamavskiller) Kr 575,00 pr. år

Eks. på avgifter for en «gj.snittsbolig» uten egen slamavskiller. inkl. eiendomsskatt.

1. Abonnement med vannmåler 150 m3
kategori
Pris
 Eiendomsskatt *)  Kr 2.800,00
 Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år  Kr 950,00
 Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler  Kr 1.358,00
 Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år  Kr 950,00
 Slamavgift  Kr 575,00
 Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler  Kr 2.820,00
 Feieavgift  Kr 530,00
 SUM  Kr 9.983,00

2. Abonnement uten vannmåler i hht. minsteareal
kategori
pris
 Eiendomsskatt *)   Kr 2.800,00
 Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år  Kr 950,00
  Vannavgift etter areal - minsteareal  Kr 2.264,00
 Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år  Kr 950,00
 Slamavgift  Kr 575,00
 Kloakkavgift etter areal - minsteareal  Kr 3.638,00
 Feieavgift  Kr 530,00
 SUM  Kr 11.707,00

*) Eks.: Enebolig over to etasjer 120 kvm, sone Søyland fra slutten av 90-tallet. Takst 2006 kr. 500.000. Eiendomsskatt 2006 kr*) Eks.: Enebolig over to etasjer 120 kvm, sone Søyland fra slutten av 90-tallet. Takst 2006 kr. 500.000. Eiendomsskatt 2006 kr2 000. Takst vil variere med størrelse, alder og sone.

Revovasjon

Gebyr for renovasjon inngår i interkommunal ordning og faktureres fra IRS Miljø.

Brann og redning

Produkt
Pris

Feieravgift - Fra 2019 gjelder den også fritidsboliger

Kr 530,00 pr. år

Pipekontroll innvendig med kamera Kr 785,00
Ekstra brannsyn indre sone (Loga -Trøngsla - Svege) Kr 873,00
Ekstra brannsyn ytre sone Kr 1.441,00
Trygghetsalarm, pris pr. mnd. Kr 260,00
Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmen, pris pr. mnd. Kr 129,00
Hovedalarm, bedrift (eks.mva) Kr 418,00
Alarm 2 bedrift (eks. mva) Kr 212,00
Alarm 3-9 bedrift, pr. alarm (eks.mva) Kr 106,00
Utrykningsavtale bedrift (eks.mva) Kr 139,00
Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (2 stk fri før gebyr) Kr 5.818,00
Gebyr for utrykning unødige tyverialarmer (2 stk fri før gebyr) Kr 3.135,00
Tilkoblingsavgift alarmer Kr 2.500,00

Veg og trafikk

Produkt
Pris

Brøyteavgift for private veier kommende sesong - inntil 500m

Kr 3.022,00

Parkering - parkometer/automat pr. time Kr 18,00
Soneparkering - 1 år Kr 2.200,00
Soneparkering - 6 mnd Kr 1.100,00
Soneparkering - 1 døgn Kr 31,00
Bobilparkering pr. døgn Kr 260,00

Gravplasser og park

Produkt
Pris

Stell av grav

Kr 1.136,00

Mosekrans til jul Kr 155,00
Oppsetting av grav Kr 697,00
Tilføyning av gravstein Kr 625,00
Abonnement Blomstrende Flekkefjord Kr 3.843,00

Prisen for andre tjenester/salgsartikler som ikke er listet opp ovenfor kan heves med ca. 3 % fra 1.1.2019.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner