Skriftstørrelse

Prisliste helse og omsorg

Husleiesatser på kommunale utleieboliger og omsorgsboliger

Kategori
Produkt
Pris

Kommunal utleiebolig

Hidra Trygdeleiligheter

Kr 5.730,00

Kommunal utleiebolig Tjørsvågveien 14 Kr 6.310,00
Kommunal utleiebolig Søylandsveien 18B Liljevik Kr 5.730,00
Kommunal utleiebolig Søylandsveien 26 Kr 5.950,00
Kommunal utleiebolig Stareveien 15-23 Kr 5.730,00
Kommunal utleiebolig Gråsteinsveien 64 Kr 4.785,00
Kommunal utleiebolig Gråsteinsveien 56 Kr 5.840,00
Kommunal utleiebolig Osenveien 8, Sira Kr 5.730,00
Kommunal utleiebolig Elva borettslag Kr 5.445,00
Kommunal utleiebolig Liengården Kr 3.900,00
Kommunal utleiebolig Trøngsla Kr 5.260,00
Omsorgsbolig Flikkestø, 2 rom Kr 6.310,00
Omsorgsbolig Flikkestø, 3 rom Kr 6.840,00
Omsorgsbolig Flikkestø, hvitt hus Kr 6.310,00
Omsorgsbolig Sundegaten 30 Kr 5.730,00
Omsorgsbolig Sundegaten 41 Kr 6.680,00
Omsorgsbolig Tjørsvågveien 27 Kr 7.570,00
Omsorgsbolig Tjørsvågveien 23 bofellesskap Kr 9.770,00
Omsorgsbolig Tjørsvågveien 4B store leiligheter Kr 7.750,00
Omsorgsbolig Tjørsvågveien 4B små leiligheter Kr 6.680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiske helsetjenester

Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp som for hjemmebaserte omsorgstjenester.

Ambo Praktisk bistand/hjemmehjelp faktureres med 50 % av ordinær sats i de tilfeller tjenestemottakerne tar del i den praktiske bistanden/hjemmehjelpen.

Produkt
Pris

Egenandel dagtilbud, inkl. lunsj, pr. dag

Kr 77,00

Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dag Kr 92,00

 

 

 

 

Omsorgstjenester

Langtidsopphold ut fra inntekt: Med inntekt menes husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag. G står for grunnbeløpet i folketrygden og fastsettes av Stortinget.

Opphold på institusjon i hht. forskriftenes maksimalsatser, men slik at totalsum maks kan bli 6G (p.t. kr. 561 804,-)

Produkt
Pris

Abonnement for hjemmetjeneste - mellom 2G og 3G

Kr 845,00 pr. mnd

Abonnement for hjemmetjeneste - mellom 3G og 4G Kr 1.465,00 pr. mnd
Abonnement for hjemmetjeneste - mellom 4G og 5G Kr 2.010,00 pr. mnd
Abonnement for hjemmetjeneste - over 5G Kr 2.510,00 pr. mnd
Brødmåltid/kaffe på Hidra omsorgssenter Kr 43,00
Vask av tøy - inntil en bærepose Kr 39,00
Dagtilbud ved Aktiviteten / Tjørsvågheimen Kr 160,00 pr. dag
Dagtilbud ved Psyk. dagsenter Kr 80,00 pr. dag
Onsdagsklubb/Treningstilbud ved Tjørsvågheimen Kr 154,00 pr. dag
Egenbetaling for transport Kr 92,00 pr. dag
Korttidsopphold ved Tjørsvågheimen Kr 165,00 pr. døgn
Tidsbegrenset opphold v/ Sundeheimen / Hidra Kr 500,00 pr. døgn
Sundeheimen bofelles. (ekskl. TV/internett) pr. mnd. Kr 7.150,00 inkl. mat, strøm, sanitær, praktisk bistad
Hidra omsorgsbase Kr 7.150,00 inkl. mat, strøm, sanitær, praktisk bistad, tv/internett
Mat pr. mnd. Hidra/Sundeheimen Kr 3.975,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmebasert omsorg

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens maksimalsatser (kr. 186 i 2015).

De samme prisene gjelder for tjenester for funksjonshemmede.

Produkt
Pris
Hjemmehjelp pr. mnd. inntekter under 2G Kr 210,00

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G

Kr 845,00

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G Kr 1.465,00
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G - 5G Kr 2.010,00
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G Kr 2.510,00
Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost) Kr 320,00
Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag Kr 160,00
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag Kr 92,00

 

 

 

 

Kjøkkentjeneste

Produkt
Pris

Middag kjørt til hjemmet (m/ dessert 2 dager/uke)

Kr 80,00

Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - hverdag Kr 97,00
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndager Kr 107,00
Grøt Kr 45,00

 

 

 

 

Merknader:

Med inntekt menes husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag.

  • G står for grunnbeløpet i folketrygden og fastsettes av Stortinget.
  • Selvkost for hjemmehjelp er for tiden kr. 320,- pr. time. Dersom dette gir lavere betaling, er det denne

      som skal gjelde.

 (*) Satsen bestemmes av stortinget

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner