Skriftstørrelse

Solcelle- og solfangeranlegg på bolighus

Solenergisystem begynner å bli rimeligere og vanligere å installere på boliger og andre bygg. I tråd med det grønne skiftet får kommunen også med jevne mellomrom spørsmål om det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven å installere solcelle- eller solfangeranlegg.

Ikke søknadspliktig installasjon...

Regelverket i saker om solcellepaneler viser at det på eksisterende byggverk og innenfor en bruksenhet eller branncelle ikke er søknadspliktig å installere selve anlegget. I nyere byggefelt og på nyere bygg vil det i all hovedsak ikke være søknadspliktig å få installert et solenergisystem f.eks. på taket på boligen din. Dersom anlegget skal oppføres over flere enheter, f.eks. rekkehus, vil det kunne bli søknadspliktig av hensyn til brannsikkerhet. Generell ivaretagelse av sikkerhet og montering i tråd med anvisning er en selvfølge. Det anbefales at man benytter kompetent foretak til installasjonen.

    ...men, søknadspliktig fasadeendring for enkelte bygg og i visse områder

Solenergisystemer er moderne materialer som for visse bygg og i visse områder vil gi en fasademessig forandring som endrer byggets karakter.

Dette er særlig relevant innenfor følgende områder og bygg;

  • områder med skravur for verneverdig/bevaringsverdig bebyggelse eller kulturmiljø i plan
  • NB!-området i bykjernen
  • alle SEFRAK-registrerte bygg
  • bygg med høy arkitektonisk verdi

Dersom man ønsker å oppføre solcelle- eller solfangeranlegg på bolig innenfor noen av punktene over må det søkes gjennom ansvarlig foretak til kommunen.

I tvil om hva som gjelder for din bolig?

Dersom du er i tvil om du må søke eller ikke kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen som vil foreta en kort vurdering av saken og veilede deg om prosessen videre. 

Industri og næring

Det er vanskelig å si noe generelt om industri- og næringsbygg, da dette ofte vil være installasjoner som er mye mer omfattende og komplekse enn for privatboliger. Ved vurdering av om en installasjon er enkel og kan unntas skal det legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser av eventuelle feil. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse. Det anbefales at man tar kontakt med byggesaksavdelingen for konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner