Skriftstørrelse

Slik planlegger du et utearrangement i Flekkefjord

Før det søkes om tillatelse til et arrangement, er det viktig å definere hvilken type arrangement det søkes tillatelse til. Arrangementtype og størrelse krever forskjellige søknadsprosesser.

Arrangementet blir registrert i Flekkefjords arrangementkalender (her kan du sjekke om det er ledig).

Arrangementene deles i tre hovedtyper:

A. Mindre ikke-kommersielt arrangement

Gå ned til søknadsskjema B. om du har behov for følgende:

 • Stenging av vei
 • Strøm, høytalere eller andre tekniske tjenester
 • Servere alkohol eller mat

Registrering av mindre ikke-kommersielt arrangement

Søknadsfrister

Enkeltstående arrangementer av type A har ingen søknadsfrist, mens type B og C har søknadsfrist 3 mnd. før arrangementsdato.

Gjentatte arrangementer (3 eller flere) av type C er det søknadsfrist 1. februar for arrangementer på kveldstid kl.18.00 – 24.00. Dette gjelder for mnd. juni – juli og august. 

B. Mindre arrangement men som krever:

 • begrenset eller full stenging av trafikkarealer
 • tekniske tjenester fra kommunen (bord, benker, telt, strøm etc.)
 • skjenkebevilling og/eller serveringsbevilling

Vi gjør oppmerksom på at ved søknader på samme dato og sted vil større og gjentakende arrangementer bli prioritert.

Søknadskjema her

Søknadsfrister

Enkeltstående arrangementer av type A har ingen søknadsfrist, mens type B og C har søknadsfrist 3 mnd. før arrangementsdato.

Gjentatte arrangementer (3 eller flere) av type C er det søknadsfrist 1. februar for arrangementer på kveldstid kl.18.00 – 24.00. Dette gjelder for mnd. juni – juli og august. 

C. gjentakende større arrangementer eller som går over flere dager

Flere arrangementer etter hverandre vil bli prioritert (eks. fredagskonsertene på Fiskebrygga). Enkeltstående arrangementer på Fiskebrygga må da eventuelt legges før eller etter de gjentakende fredagsarrangementene. Ved flere søknader om gjentakende fredagsarrangementer på eksempelvis Fiskebrygga vil det bli gjort en prioritering basert på konsept. 

Søknadskjema her

Søknadsfrister

Enkeltstående arrangementer av type A har ingen søknadsfrist, mens type B og C har søknadsfrist 3 mnd. før arrangementsdato.

Gjentatte arrangementer (3 eller flere) av type C er det søknadsfrist 1. februar for arrangementer på kveldstid kl.18.00 – 24.00. Dette gjelder for mnd. juni – juli og august. 

HVEM KONTAKTES OG NÅR?

Kontakt Smaabyen for markedsføring, sparring og koordinering med andre arrangementer på telefon 38 32 80 00 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Kontakt næringssjef ved særlige behov på telefon 38 32 80 00 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Annen informasjon

Flekkefjord sentrum:

Der arealet/ området benyttes til salg på dagtid og arrangementer på kveldstid, må arrangør ta høyde for riggetid av utstyr og scener og vise hensyn til berørte foretak/ eiendommer.

Park og friområder:

Det gis ikke tillatelse til bruk av friområder til lukkede arrangement (firmafester, bryllup, private tilstelninger, mv.).

Kommunale idrettsanlegg:

Bruk av kommunale idrettsanlegg til konserter og lignende, begrenses i all hovedsak av treningstider og terminfestede kamper, samt hvilken type underlag anlegget består av.

Politiet:

Arrangør må i tillegg til søknad om areal sende melding/søknad til politiet.

Jfr. Politivedtekter for Flekkefjord kommune § 26

Arealer som kan benyttes til arrangement:

 • Fjellparken
 • Fiskebrygga
 • Parkarealer (For eksempel Sundeparken, Øvre Park)
 • Strandarealer (For eksempel Grønnes, Raulibukten, Walhsodden, Trelleviga)
 • Parkeringsarealer (For eksempel Tollbodbrygga, Verven)
 • Gågaten
 • Idrettsarenaer
 • Velforeningsarealer (For eksempel Vollen)
 • Havnearealer (For eksempel Fiskerihavna)
 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner