Skriftstørrelse

Hopp til her

Arrangementhåndbok for utendørs arrangement i Flekkefjord kommune

Sist oppdaterte versjon juli. 2018

HVEM KONTAKTES OG NÅR?

Dersom man ønsker å arrangere et utearrangement i Flekkefjord tar man så snart som mulig kontakt med Smaabyen Flekkefjord ved arrangementskoordinator. Årvisse arrangement bør legges fast inn i kommunens aktivitetsplan. Arrangører som avholder regelmessige arrangementer, bør melde fra om tidspunktet til kommunen så snart dette er kjent.


Film- TV produksjon: Benytt prosedyre A eller C, avhengig av kompleksitet, og behov for tilrettelegging.

Linker til søknadsskjema finner du under.

Kontakt Smaabyen på telefon 38 32 80 00 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Smaabyen v/ Arrangementskoordinator registrerer henvendelsen og avklarer om arealet er ledig. Man vil også få råd/veiledning i den videre prosessen. 

Samfunn og teknikk ved Teknisk drift:

Forvalter stort sett de fleste offentlige utearealer i Flekkefjord kommune.

Gir arealtillatelse til å benytte offentlig areal til omsøkt formål under gitte forutsetninger.
Henvendelse om stand rettes direkte til leder Teknisk drift.

Flekkefjord sentrum:

Der arealet/ området benyttes til salg på dagtid og arrangementer på kveldstid, må arrangør ta høyde for riggetid av utstyr og scener og vise hensyn til berørte foretak/ eiendommer.

Park og friområder:

Det gis ikke tillatelse til bruk av friområder til lukkede arrangement (firmafester, bryllup, private tilstelninger, mv.).

Kommunale idrettsanlegg:

Bruk av kommunale idrettsanlegg til konserter og lignende, begrenses i all hovedsak av treningstider og terminfestede kamper, samt hvilken type underlag anlegget består av.

Politiet:

Arrangør må i tillegg til søknad om areal sende melding/søknad til politiet.

Jfr. Politivedtekter for Flekkefjord kommune § 26

Forslag til arealer som kan benyttes til arrangement:

 • Fjellparken
 • Fiskebrygga
 • Parkarealer (For eksempel Sundeparken, Øvre Park)
 • Strandarealer (For eksempel Grønnes, Raulibukten, Walhsodden, Trelleviga)
 • Parkeringsarealer (For eksempel Tollbodbrygga, Verven)
 • Gågaten
 • Idrettsarenaer
 • Velforeningsarealer (For eksempel Vollen)
 • Havnearealer (For eksempel Fiskerihavna)

 ARRANGEMENT - INNDELING I TYPE OG AKTIVITET

Før det søkes om tillatelse til et arrangement, er det viktig å definere hvilken type arrangement det søkes tillatelse til. Prosedyrekrav vurderes ikke bare ut ifra grad av stengning av trafikkarealer, men også forventet publikumspotensial, beliggenhet, publikumsprofil etc. - slik at krav til sikkerhetstiltak/prosedyrer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Vi har valgt å dele inn arrangementene i fire hovedtyper:

A. Mindre arrangement

Prosedyre:

Søknadskjema her

 

Arrangør:

 • sender inn forenklet søknad

Arrangementskoordinator:

 • avklarer om arealet er ledig, og reserverer arealet.
 • behandler søknaden og gir tilbakemelding til arrangør
B. Mindre arrangement som A, men som krever begrenset, eller full stenging av trafikkarealer, eller som har stort publikumspotensiale.

Prosedyre:

Søknadskjema her

Arrangør:

 • sender inn forenklet søknad

Arrangementskoordinator:

 • avklarer om arealet er ledig, og reserverer arealet.
 • videresender søknad til kommunal saksbehandling. Kommunal saksbehandler gir tilbakemelding til arrangør med kopi til:
  • Smaabyen v/ arrangementskoordinator
  • Politiet
  • Brannvesenet
  •  Andre involverte forvaltere/myndighetsetater.
C. Større arrangement.

Prosedyre:

Søknadskjema her

Arrangør:

 • før produksjon av fullstendig søknad: Ta kontakt med arrangementskoordinator for å få avklart om arealet er ledig.
 • dersom arealet er ledig må arrangør sende inn fullstendig søknad.
 • NB: det må i tillegg sendes egen søknad om arrangementstillatelse til politiet i Flekkefjord jfr. politivedtektene.

Arrangementskoordinator:

 • avklarer om arealet er ledig, og reserverer arealet.
 • videresender søknad til kommunal saksbehandling. Kommunal saksbehandler gir tilbakemelding til arrangør med kopi til:
  • Smaabyen v/ arrangementskoordinator
  • Politiet
  • Brannvesenet
  • Andre involverte forvaltere/myndighetsetater.

Søknadsfrister:

Gjentatte arrangementer (3 eller flere) av type A, B eller C er det søknadsfrist 1.februar for arrangementer på kveldstid kl.18.00 – 24.00. Dette gjelder for mnd. juni – juli og august. 

Andre arrangementer har søknadsfrist 3 mnd. før arrangementsdato.

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me