Skriftstørrelse

Hopp til her

Lydreglement for utendørs arrangement i Flekkefjord kommune

 • Når arrangementene er tildelt, kunngjøres dette på kommunens hjemmeside og i avisen. Dette gjelder som nabovarsel.
 • Konserter/høytalerbruk avsluttes senest kl. 24.00.
 • Lydsjekk foregår innenfor begrenset tidsrom på en time.
 • Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene. Veilederen "Musikkanlegg og helse" (IS-0327) gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.
 • Arrangør skal ha ørepropper tilgjengelig.
Støygrenser i publikumsområde

Det måles gjennomsnittlig støynivå over 30 min. Målested i miksepultposisjon.

        Lp, Aeq, 30 min       Lp, Cpeak
Varslingsgrense        92 db      130 db
 Arrangement varighet 1,5 timer       99 db      130 db
 Arrangement varighet 1,5-4 timer       96 db      130 db
Støygrenser i omgivelsene

Angitt som frittfeltverdier utenfor omliggende bygninger med støyfølsom bruk (boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden). Det måles gjennomsnittlig støynivå over 30 min. Målested 0,5 m utenfor åpent vindu ved fasade.

        t/døgn < 1,5       1,5 < t/døgn > 4
Dag 07 - 19       Lp, Aeq, 30 min < 80db       Lp, Aeq, 30 min < 78db
 Kveld 19 - 24       Lp, Aeq, 30 min < 78db       Lp, Aeq, 30 min < 78db
 Natt 24 - 07       Lp, Aeq, 30 min < 55db  

 

NB! Inntil 10 arrangementer på samme sted; lydnivå ihht tabell ovenfor..

Inntil ytterligere 6 arrangementer på samme sted, med høyeste lydnivå Maks 93 db (Lp, Aeq, 30 min) og 73 db på vegg. (Lp, Aeq, 30 min).

 

 • Flekkefjord kommune kan gi dispensasjon fra angitte bestemmelser.
 • Arrangør har ansvaret for å gjennomføre lydmålinger og kan pålegges å dokumentere dette for å sikre seg at man holder seg innenfor gitte verdier. Kommunen kan foreta stikk-kontroll.
 • Begrensningen for antall arrangementer gjelder i perioden 1.6. – 31.8. og omfatter ikke arrangementer på dagtid.
 • Ved overtredelse av lydreglementet legges til grunn samme prinsipp for sanksjoner og avgjørelsesmyndighet som i vedtatt reglement for salgs- og skjenke­bevillinger i Flekkefjord kommune så langt disse passer.
 • For lån av kommunale områder til kommersielle arrangementer vil det når det kreves cover charge, som hovedregel bli krevet leie etter gjeldende satser pr. arrangementskveld.
 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me