Skriftstørrelse

Hopp til her

Retningslinjer for tildeling av festivaltilskudd

 

Som festival eller større arrangement regnes:

 • Arrangement som er av en større art enn det arrangøren i sitt vanlige virke arrangerer.
 • Festspill eller større festligheter som gjentas med jevne mellomrom, som oftest med kulturelt eller kunstnerisk tilsnitt.
 • Arrangementet/festivalen skal foregå i Flekkefjord kommune.
 • Arrangementer som bidrar til at Flekkefjord fremstår som et attraktivt, moderne og livskraftig samfunn.
 • Arrangementer som underbygger trivsel i hverdagen.
 • Arrangementer som fokuserer på familier, barn og unge.
 • Arrangementer som synliggjør verdier som mangfold, livskvalitet gjennom å stimulere til bredde i tilbud.»

Ikke berettiget til festivaltilskudd er:

 • Organisasjoner/institusjoner/aktører som primært tar seg av eiere/medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser.
 • Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen.
 • Tiltak/arrangementer som i hovedsak er arrangert av kommersielle aktører og har til hensikt å skaffe inntekter til arrangøren.

Summen som er avsatt til arrangement/festivalstøtte (pt 50.000.-) deles i 2 deler, hvorav 50% av støtten fortrinnsvis (men kan avvikes) gis til en søker. For å stimulere til ny og økt aktivitet skal hovedbeløpet i første rekke tildeles nye festivaler/arrangement. Den gjenstående summen fordeles på resterende søkere. Utvalget står fritt til å omfordele midlene hvis ingen søkere svarer til kriteriene beskrevet ovenfor.

Midlene utlyses på web og i lokalavisen 1 gang årlig. Du kan søke digitalt her, eller levere skriftlig søknad sendes pr. epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen oppgitt dato. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Utgangspunktet for retningslinjene må baseres på de til enhver tid politisk vedtatte målsettinger og budsjettmessig bevilging. I økonomiplanen for Flekkefjord kommune skal det satses rundt profilen TRIVSEL I HVERDAGEN med verdiplattformen helse, miljø og medvirkning, hvor Flekkefjord skal fremstå som et attraktivt, moderne og livskraftig samfunn. Det skal også fokuseres på barn og unge.

I søkermassen blir det i så måte viktig å prioritere tiltak:

 • hvor Flekkefjord skal fremstå som et attraktivt, moderne og livskraftig samfunn.
 • som underbygger trivsel i hverdagen.
 • som fokuserer på barn og unge. Nytt her er at det ønskes at tiltaket direkte skal være rettet mot målgruppen.
 • som synliggjør verdier som mangfold og livskvalitet gjennom å stimulere til bredde i tilbud.

Kommunal støtte til arrangører kan være i form av ren pengestøtte, underskuddsgaranti, materiell eller yting av tjenester.

Kommunen har i så måte personell (f.eks. fra Trøngsla) og materiell (mobil byscene, telt osv.) som kan leies av arrangører til under markedspris og som bør være med i regnestykket når tilskudd skal fordeles.

Hvem kan søke?

Her vises til de generelle retningslinjene for tilskudd:

Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner innen kommunen og personer hjemmehørende i kommunen.

Unntatt fra generelle tilskudd er:

 • Organisasjoner/institusjoner som primært tar seg av medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser.
 • Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen.
 • Tiltak/arrangementer som i hovedsak er arrangert av kommersielle aktører og har til hensikt å skaffe inntekter til arrangøren.

For å framstå som troverdig må arrangørene etterstrebe kvalitet i alle ledd: Planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Dette er spisset i de nye reglene i kravene som stilles for å kunne søke.

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me