Skriftstørrelse

Hopp til her

Miljøvern i Flekkefjord kommune

Kontakt

Kontaktinformasjon til miljøvernleder i Flekkefjord kommune finner du her.

Miljøfyrtårn

Flekkefjord er en miljøfyrtårnkommune etter vedtak i Formannskapet 7.05.2009. Kommunen har egen sertifisør, og sertifiserer foretak og institusjoner i Vest-Agder til og med Mandal i øst, og institusjoner i Lund kommune i Rogaland. Rådhuset i Flekkefjord ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2017.

Forskrift om brenning av avfall

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt den 8.9.2005 for Flekkefjord kommune. Denne ble revidert noe 22.5.2008, og blant annet ble da bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall er tillatt i hele kommunen hvert år fra 15.3 til 15.4. Folk er flinke til å følge disse forskriftene.

Forurensning og forsøpling

Når avdelingen får inn bekymringsmeldinger om forurensning, forsøpling, hensetting av uregistrerte bilvrak, ulovlig brenning av avfall og lignende, så undersøker vi først saken. Deretter kontakter vi rette vedkommende og gjør oppmerksom på klagen og eventuelt brudd på lov eller forskrift, og henstiller om å rydde opp. Vi er takknemlige for tips om slike forhold, og vi respekterer eventuelt ønske om anonymitet.

Etter delegasjon fra Miljøverndepartementet til kommunene desember 2009, kan kommunene i større grad enn før iverksette tiltak med hjemmel i § 7 og § 29 i forurensningsloven, for å pålegge opprydding på ulovlige fyllinger, hensetting av bilvrak og andre brukte gjenstander. Flekkefjord kommune hadde tilsyn fra Fylkesmannen om forsøpling høsten 2017, og fikk ingen avvik, men tre kommentarer. Tilsynet er nå lukket.

Avskiltede biler

Når kommunen får melding om eller oppdager at det står parkert avskiltede biler på kommunal grunn, lager vi et oppslag som settes på bilen, med henvisning til veitrafikkloven § 17 som sier at d er det ulovlig å parkere et avskiltet kjøretøy lenger enn to uker på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt. Det gis to ukers varsel, og hvis ikke bilen er fjernet, så vraker kommunen bilen. På oppslaget veiledes det om vrakpant-ordningen med henvisning til bilopphuggere.

Fyringsoljetanker, sanering

Når en huseier ønsker å fjerne eller sanere sin fyringsoljetank der den ligger, så kan kommunen gi råd og kontaktinformasjon til firma som utfører slike oppgaver. I visse tilfeller gir kommunen tillatelse til at huseier selv kan fjerne eller sanere tanken.

Uklarheter

Nå vi kommer over tilfeller der vi ikke vet hva som er rett eller galt, kontakter vi miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder eller Miljøverndepartementet.

Uttalelser

Ved større utbygginger (vindmøller, fiskeoppdrettsanlegg etc.) lager vi uttalelser om biologisk mangfold som enten behandles av Utvalg for Samfunn og Teknikk, eller av Formannskapet.

Utslippstillatelser

Gis av byggesaksavdelingen.

Motorferdsel i utmark

Behandles av skogbruksleder.

Lover og forskrifter

Blir lagt ut linker senere – vennligst bruk lovdata så lenge.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me