Rus og kriminalitetsforebygging (SLT)

SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunenog politiet, samordne tiltakene på de ulike forebyggingsarenaene og få mer effekt ut av alleredeeksisterende tiltak, gjennom at forskjellige etater og aktører støtter og utfyller hverandre i sitt arbeid.

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak" og er en samhandlingsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

 SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunen og politiet. Hensikten er å samordne tiltakene på de ulike forebyggingsarenaene og få mer effekt ut av allerede eksisterende tiltak, gjennom at forskjellige etater og aktører støtter og utfyllerhverandre i sitt arbeid. SLT-modellen skal skape felles strategier for hvordan lokalsamfunnet samordner tiltak, ressurser, kunnskap og kompetanse mellom politiet, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner.

LENKER

www.politiet.no

www.kriminalitetsforebygging.no

www.forebygging.no/