Skriftstørrelse

Koordinator

Målgruppe

De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til koordinator. Med langvarige tjenester menes offentlige tjenester som strekker seg over tid. Med koordinerte tjenester menes to eller flere offentlige tjenester. For barn og unge kan koordinator være aktuelt der man ser et fremtidig behov for langvarig oppfølging og tjenester.

formål med tjenesten

Koordinator kan:

  • bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg
  • sikre at dine mål, ressurser og behov for tjenester avklares.
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og deg som tjenestemottaker på tvers av enheter og forvaltningsnivåer

Det er koordinator som har ansvaret for oppfølgingen av individuell plan dersom du har dette.

kriterier

Du må ha et langvarig behov for to eller flere samordnede tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

forutsetning

Det er en klar forutsetning at du som bruker eller din representant skal medvirke i forhold til planlegging og utvikling av dine tjenester.

tjenesten omfatter

At du får en kontaktperson i kommunen, som har ansvar for koordineringen av ditt helhetlige tjenestetilbud.

tjenesten omfatter ikke

Det å få oppnevnt en koordinator gir deg ikke rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester.

når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Din saksbehandler skal tilby deg koordinator dersom du har langvarig og sammensatte tjenester. Du kan også selv ta kontakt med Forvaltningsenheten i Helse og omsorg for å be om å få oppnevnt koordinator.

pris på tjenesten

Å få oppnevnt koordinator medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker.

brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

gjeldende lov og regelverk - linker

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 7-2

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner