Skriftstørrelse

Hopp til her

Personlig assistanse herunder praktisk bistand og opplæring

Målgruppe

Personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring er tilbud til deg som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusproblemer, alderdoms-svekkelse eller andre årsaker er helt avhengig av andres hjelp til å utføre dagliglivets gjøremål. Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen.

Formål med tjenesten

Personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring skal så langt som mulig gi deg hjelp til å utvikle selvstendighet, øke egenmestring og bidra til opprettholdelse av de ferdighetene du har. Tjenestene skal bidra til at du skal kunne bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

 • At du deltar med det du kan ifht praktiske gjøremål
 • At ektefelle eller andre familiemedlemmer heller ikke kan ivareta disse oppgavene.
 • Hjelpemidler, tilrettelegging og velferdsteknologi vil alltid bli vurdert som et alternativ eller supplement til tjenesten.   

Forutsetning

 • Du og din representant deltar aktivt med målsetting, planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesten.
 • Du er innforstått med at tjenestene blir endret når dine behov endres og at det kan oppstå situasjoner hvor tjenestene må endres for en kort periode.
 • Du er innforstått med at hjelpemidler, tilrettelegging og velferdsteknologi alltid blir vurdert som et alternativ eller supplement til tjenesten.

Tjenesten omfatter

Personlig assistanse inndeles på følgende måte:

 • Praktisk bistand egenomsorg innebærer hjelp til å ivareta egenomsorg som måltider, påkledning, personlig stell og hygiene.
 • Opplæring innebærer at tjenesten tilrettelegges slik at du mottar opplæring og/eller veiledning for å kunne bli mest mulig selvhjulpen og delaktig.
 • Praktisk bistand- opplæring gis både i og utenfor hjemmet og styres av hva du har behov for å oppøve egne ferdigheter til.

Praktisk bistand egenomsorg og praktisk bistand opplæring kan blant annet gis i form av:

 • Praktisk hjelp til personlig hygiene, påkledning og måltider
 • Opplæring i dagliglivets ferdigheter
 • Bistand til å ivareta egen helse
 • Bistand til/opplæring i deltagelse i ulike typer aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Hjelp til planlegging og systematisering av dagen/uken
 • Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud
 • Bistand til opprettholdelse og drift av ansvarsgruppe
 • Bistand til utarbeidelse og oppfølging av individuell plan

Tjenesten omfatter ikke

Det gis ikke hjelp til:

 • Oppgaver som du kan utføre selv
 • Oppgaver som det er naturlig at familiemedlemmer kan ivareta
 • Opplæringstiltak der det ikke er en klart formulert og realistisk målsetting
 • Ledsager på ferieturer
 • Økonomistyring

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Praktisk bistand og opplæring kan ytes hele døgnet av assistenter, miljøarbeidere og terapeuter.

Pris på tjenesten

Det kreves ikke vederlag for tjeneste som er definert som opplæring eller der den praktiske bistanden først og fremst gjelder personlig omsorg og hygiene. Dersom assistentene utfører praktisk bistand/ hjemmehjelpsoppgaver skal du betale egenandel for dette.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Gjeldende lov og regelverk - linker

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2

Folketrygdloven

Pasient og brukerrettighetsloven

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner