Skriftstørrelse

Hjemmesykepleien

Målgruppe

Du som bor eller oppholder deg i kommunen og som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Formål med tjenesten

Tjenesten skal gi nødvendig helsehjelp til deg som trenger behandling, pleie eller omsorg i hjemmet av fysisk eller psykisk art. Tjenesten skal aktivt bidra med hjelp og veiledning slik at du kan klare mest mulig selv. Tjenesten skal også bidra til at du som ønsker det, skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Kriterier

 • Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen.
 • Du må etter en individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp.

Forutsetning

 • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Foreldre eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for brukere under 16 år.
 • Du må være innforstått med at hjelpemidler, tilrettelegging og velferdsteknologi alltid blir vurdert som et alternativ eller supplement til tjenesten og som en erstatning til faste tilsyn.
 • Du må legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi deg hjelpen jfr. arbeidsmiljøloven (eks. hjelpemidler, røykfritt arbeidsmiljø, at husdyr holdes borte når hjelpen blir gitt, fremkommelig vei til bolig i forhold til brøyting, strøing o.l.)

Tjenesten omfatter

Tjenesten reduseres og økes i takt med din helsetilstand og ditt behov. Vedtaket kan komme i etterkant av iverksatt tjeneste.

Tjenesten kan inneholde:

 • Hjelp til personlig stell som du ikke klarer å utføre selv.
 • Tilrettelegging av måltider
 • Sårbehandling der helsetilstanden forhindrer at dette kan skje på legekontor.
 • Stell av stomi og kateter
 • Hjelp til administrering av medisiner (multidose), evt injeksjoner,
 • Hjelp til å opprettholde dagliglivets ferdigheter
 • Hjelp til å forebygge/forhindre komplikasjoner pga sykdom.
 • Informasjon, råd, hjelp og veiledning som kan bidra til bedre helse og/eller at du klarer mer selv
 • Vurdere bruk av teknologiske løsninger for helseovervåking/oppfølging
 • Terminal pleie for de som ønsker å dø hjemme
 • Deltakelse i ansvarsgrupper /koordinering og arbeid med individuelle planer.

Tjenesten omfatter ikke

 • Vaksinasjoner
 • Følge eller kjøring til lege, sykehus, sykehjem etc.
 • Hår- og fotpleie
 • Hente medisiner på apotek når du selv administrer disse
 • Tjenesten omfatter ikke akuttfunksjoner, disse må ivaretas av legevakt

Når er tjenesten tilgjengelige/hvem utfører tjenesten

Tjenesten utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste. Tjenesteyterne kan av praktiske årsaker ikke love å komme til faste klokkeslett. Det brukes vikarbyrå, og flere av vikarene har utenlands opprinnelse. De har autorisasjon som helsepersonell, og skal beherske norsk både skriftlig og muntlig Du må regne med å motta hjelp fra ansatte av begge kjønn

Pris 

Det er ingen egenandel på tjenesten.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Informasjonshefte om pleie og omsorgstjenester.

Gjeldende lov og regelverk -linker

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2

Folketrygdloven

Pasient og brukerrettighetsloven

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner