Skriftstørrelse

Korttidsopphold institusjon

Målgruppe

Tilbudet gis til personer som, i en avgrenset periode, har behov for helsehjelp i så stor grad at denne ikke kan gis i hjemmet, og der målet er at du skal hjem igjen etter oppholdet, f.eks.:

 • Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i institusjon for å bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand eller for målrettet rehabilitering.
 • Tjenesten trenger å vurdere ditt hjelpebehov for å avgjøre din søknad om langtidsopphold.
 • Korttidsopphold kan også gis til deg som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase og som ikke kan, eller er ønskelig at ivaretas i ditt eget hjem.

Formål med tjenesten

Formål med korttidsoppholdet er:

 • Gjennomføre nødvendig kartlegging av ditt bistandsbehov og ditt behov for hjelpemidler, trening og oppfølging etter utskriving
 • Å bedre dine muligheter til å kunne bo hjemme
 • Lindrende behandling og pleie

Kriterier

Søknaden vil bli individuelt vurdert etter følgende kriterier:

 • Om du har behov for utredning, vurdering og observasjon på døgnbasis 
 • Om du i en periode har behov for omfattende hjelp som ikke kan ivaretas av hjemmebaserte tjenester
 • Om du har betydelig forverring av din allmenntilstand

Forutsetning

Det må være ledig plass på institusjonen, og de med størst behov blir prioritert.

Tjenesten omfatter

Innholdet vil variere ut fra formålet i vedtaket.

Korttidsopphold kan gis som dagopphold, nattopphold og døgnopphold og omfatter.

 • utredning av dine ressurser, dine mål, rehabiliteringspotensiale
 • utredning av ditt bistandsbehov
 • vurdere bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi i hjemmet ditt
 • foreta medisinske undersøkelser og gi behandling
 • ivareta akutte behov for tilsyn og pleie
 • gi lindrende behandling og pleie

Under korttidsoppholdet vil du motta:

 • pleie og omsorg tilpasset din helsetilstand
 • medisinsk oppfølging av lege ved behov
 • tilrettelegging for god ernæring
 • vurdering og oppfølging av fysioterapeut og ergoterapeut hvis dette er aktuelt
 • tilrettelegging for møte mellom aktuelle samarbeidspartnere før du reiser hjem, dersom det er behov for det.

Tjenesten omfatter ikke

I utgangspunktet følger ikke institusjonens personell til besøk hos lege eller tannlege.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten er tilgjengelig hele året og gis ved Tjørsvågheimen, eller ved kjøp av plass i andre kommuner.

Pris på tjenesten

For kortidsopphold betales pr. døgn i henhold til statens satser.

 • 60 døgn betales som langtidsplass

Oppholdet innbefatter nødvendig medisin, kost, og tilsyn av helsepersonell. Egenbetaling ved bruk av spesialisthelsetjenester i form av polikliniske timer under korttidsopphold, som din fastlege har henvist deg til og som skal gjennomføres i perioden du har korttidsopphold, betales av deg selv inntil egenandelstak/frikort.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 Infoskriv, Serviceerklæring

Gjeldende lov og regelverk - linker

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1a
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasient og brukerrettighetsloven 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner