Skriftstørrelse

Rehabilitering

Målgruppe

Du som har behov for målrettede, tidsavgrensede og koordinerte tiltak for å bedre din evne til å mestre livet ditt. Tjenestetilbudene omfatter deg som har behov for rehabilitering på grunn av funksjonsnedsettelse.

Formål med tjenesten

Rehabilitering er tverrfaglig, tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Ulike fagpersoner samarbeider og bistår slik at du kan sette deg konkrete mål og gjennom egen innsats skal kunne oppnå bedre funksjons- og mestringsevne, økt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Kriterier

 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen
 • Du må ha et kartlagt behov og konkrete mål for rehabiliteringen
 • Du må være motivert for trening
 • Nødvendige legeopplysninger må foreligge

Forutsetning

 • Du må være villig til å trene aktivt for å øke eller vedlikeholde ditt funksjonsnivå.
 • Du samarbeider i utformingen og utførelsen av rehabiliteringen. 

Tjenesten omfatter

 • Kartlegging av ditt rehabiliteringspotensiale 
 • Hjelp til utarbeidelse av dine individuelle mål
 • Trening og veiledning, individuelt og i grupper
 • Kartlegging av behov for hjelpemidler
 • Måling av effekten av iverksatte tiltak i samarbeid med deg 

Tjenesten omfatter ikke

Opptrening som ikke er målrettet og tidsavgrenset omfattes ikke av tjenesten.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten gis i en tidsbegrenset periode. Rehabilitering foregår på dagtid i eget hjem, i dagtilbud eller i korttidsplass i institusjon. Tjenesten gis av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og annet helsepersonell i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten i samarbeid med bruker og evt. pårørende, individuelt og i grupper.

Pris på tjenesten

For døgntilbud (rehabiliteringsopphold)  ved Tjørsvågheimen betales en egenandel pr. døgn. For rehabilitering i hjemmet betales det pr. mars 2017 kr. 242,- pr. uke i egenandel opp til kr. 1990,- pr år. Prisene justeres årlig.

Gjeldende lov og regelverk - linker

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2

Pasient og brukerrettighetsloven

Prioriteringsveilederen for Forebyggende Helsetjenester

Forskrift om egenandel for kommunale helse-og omsorgstjenester

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner