Skriftstørrelse

Hverdagsrehabilitering

Målgruppe:

Voksne med funksjonsfall og økende problem med å utføre hverdagslige aktiviteter. Tjenesten er en del av kommunens tjenestetilbud til deg som bor hjemme.

Formål med tjenesten:

Formålet med tjenesten er å øke eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet gjennom å bedre gjenvinne eller kompensere for tapt eller nedsatt funksjonsevne slik at du kan klare deg mest mulig selv og bo lengst mulig i eget hjem.

Kriterier:

Du må være hjemmeboende og over 18 år.

  • Du må ha hatt et funksjonsfall
  • Du må kunne følge oppsatt plan og sette egne mål for rehabiliteringen
  • Du må være motivert for trening og villig til å gjennomgå egentrening og/eller trening med terapeut/hjemme-trener i opptil 4 uker
  • Du må ha opptrenings - og rehabiliterings potensiale

Forutsetning:

Du må bistå med eller samtykke til innhenting av nødvendig informasjon. Du må være villig til å ta i mot hjelp og trene i hjemmet, intensivt i 4 uker

Tjenesten omfatter:

Tidsavgrenset og intensiv tverrfaglig rehabilitering/trening med utgangspunkt i dine egne mål. Enkle hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet og velferdsteknologi kan også bli vurdert som et alternativ eller supplement til hverdagsrehabilitering

Tjenesten omfatter ikke:

Brukere som har behov for sykehus-/ institusjonsbasert rehabilitering. Brukere med behov for spesialisert rehabilitering grunnet progredierende lidelser

Når er tjenesten tilgjengelige/hvem utfører tjenesten:

Hverdagsrehabiliteringsteamet er sammensatt av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og fagarbeidere som foretar kartlegging og utarbeidelse av plan for rehabiliteringen i samarbeid med deg, etter dine egne målsettinger. Ansatte i teamet vil trene med deg etter en avtalt ukeplan slik at du kan nå dine mål. Hverdagsrehabiliteringsteamet jobber mandag-fredag 12-15.

Pris på tjenesten:

For hverdagsrehabilitering i hjemmet betales det pr mars 2017 kr. 242,- pr. uke i egenandel opp til kr. 1990,- pr år. Prisene justeres årlig

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende:

Informasjonsbrosjyre om hverdagsrehabilitering

Gjeldende lov og regelverk -linker:

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2

Folketrygdloven

Pasient og brukerrettighetsloven 
Forskrift om egenandel for kommunale helse-og omsorgstjenester
  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner