Skriftstørrelse

Dagtilbud

Målgruppe

Du som på grunn av sykdom, nedsatt funksjons evne, rusproblemer, alderdomssvekkelse eller andre årsaker har behov for tilrettelagt dag -, aktivitet- og/ eller arbeidstilbud     

Formål

 • Gi deg et sosialt tilbud
 • Forebygge isolasjon og ensomhet
 • Bidra til å heve eller vedlikeholde funksjonsnivået slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig
 • Arbeid/aktivisering ut fra evner og interesser.

Kriterier

 • bor i kommunen
 • har behov for et tilrettelagt arbeids- / aktivitetstilbud
 • har behov for sosialt samvær

Forutsetning

Du må i hovedsak ikke være i stand til å nyttiggjøre deg frivillige aktivitetstilbud eller de ordinære arbeidsmarkedstiltakene fra NAV.

Tjenesten omfatter

Tjenestene varierer i innhold etter hvor de gis og målgruppen.

Tjenestene kan blant annet omfatte:

 • Sosialt samvær og aktiviteter individuelt eller i grupper
 • Henting og hjemkjøring
 • Enkle måltider
 • Fysisk aktivitet/trim
 • Trening med fysioterapi
 • Tilbud om tilrettelagte aktiviteter / arbeidsoppgaver
 • Tilbud om hår- og fotpleie
 • Bruk av sanserom
 • Tilbud om ulike arrangementer med eksterne underholdningsgrupper og frivillige organisasjoner (musikk, teater o.l.)
 • Tilbud om å delta ved arrangementer som juletrefest, høstfester o.l. hvis disse arrangeres på dager du har plass på dag/aktivitetstilbudet.
 • Deltakelse på dagsturer
 • Sansehage
 •  Rehabilitering/habilitering
 • ADL trening med fokus på mestring og vedlikehold av ferdigheter
 • Spesialundervisning via Flekkefjord voksenopplæring

Tjenesten omfatter ikke

 • Følge til lege, tannlege o.l.
 • Dag og aktivitetstilbudene holder stengt i helger og høytider og kan også ha redusert tilbud/lukket under ferieavvikling.

Hvem utfører tjenesten

I Flekkefjord gis dag og aktivitetstilbudene ved

 • Dagtilbud Tjørsvågheimen
 • Dagsenteret Søyland aktivitetssenter
 • Psykiatrisk dagsenter
 • Svege verksted
 • På Loftet

Pris

Du betaler egenandel for kommunale dag og aktivitetstilbud. Egenandelen dekker utgifter til evt. måltider, materiell og eventuell transport. Du finner prisene her.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Gjeldende lov og regelverk

Dag og aktivitetstilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan noen ganger gis for å dekke et behov. I disse tilfellene treffes det vedtak etter:

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner