Skriftstørrelse

Skolehelsetjenesten ungdomsskole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege og psykolog. Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Elevene kan droppe innom, ringe selv eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale.

Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. Det krever mot av den unge å sette grenser og ta positive valg. Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

aktuelle tema for samtaler og helseundersøkelser

 • Trivsel/klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte (magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, ensomhet, selvskading, sorg)
 • Praktiske utfordringer og problemer når foreldrene ikke bor sammen
 • Nettvett/nettbruk
 • Syn/hørsel
 • Sex og samliv – prevensjon

Hovedoppgaver på de ulike trinnene

8. klasse

 • Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte
 • Foreldre og eleven fyller ut skjema «Helseopplysninger fra hjemmet». I tillegg fyller elevene ut et spørreskjema om «Trivsel og helsekartlegging». Alle elevene får så en samtale med helsesøster eller skolelege samtidig med tilbud om høyde og vekt-måling.
 • Deltar på «kjærlighet og grenser»
 • Individuell oppfølging etter behov.
 • Psykologisk førstehjelp

9. klasse

 • Individuell oppfølging etter behov.
 • Undervisning om samliv, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon.

10. klasse

 • Individuell oppfølging etter behov.
 • Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

vi jobber sammen

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, fysioterapeut og andre aktuelle instanser. Vi har taushetsplikt og innhenter alltid samtykke fra foreldrene og/eller ungdommen før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Vi har et utvidet tilbud gjennom helsestasjonens familiesenter og psykologtjenesten. Foreldrene kan selv ta direkte kontakt med familiesenteret, men henvisning til psykologtjenesten ordnes av helsesøster.

journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetsloven§3-4).

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner