Skriftstørrelse

Skolehelsetjenesten barneskole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, skolelege og psykolog. Skolehelsetjenesten har hovedfokus på forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program og enkeltelever følges opp i samarbeid med foreldrene. Skolehelsetjenesten driver ikke med behandling. Ved sykdom må fastlege kontaktes.

Barnet i familien

Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære osv.). Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldrene til å informere om dette til skolen og/eller helsesøster slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig situasjon.

Fast program for skolehelsetjenesten

1. klasse 

  • Deltar i klassen på Zippys venner.

2. klasse

  • Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. klasse

  • Høyde og vektmåling av alle.

4. klasse

  • Ikke noe fast program.

5. klasse

  • Deltar på felles foreldremøte for 5. klasse.
  • Undervisning i psykologisk førstehjelp.
6. klasse
  • Pubertetsundervisning.
  • Tilbud om vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR).

7. klasse

  • Tilbud om HPV-vaksine (Humant papillom virus, livmorhalskreft).

samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, lege, kommunepsykolog, barnevern, fysioterapeut og andre aktuelle instanser. En utvidet del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er helsestasjonens familiesenter med familiekonsulenter og psykolog. Helsesøster kan formidle kontakt med disse tjenestene for elever og familier.

taushetsplikt

Helsesøster har taushetsplikt. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetsloven§3-4).

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner