Skriftstørrelse

Hopp til her

Avlastningstilbud / pårørendestøtte

Malgruppe

Personer og familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge eller voksne med et omfattende omsorgsbehov.

Formål med tjenesten

Avlastning blir gitt for å ivareta de som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Avlastningstiltak kan

  • Hindre overbelastning
  • Gi nødvendig fritid og ferie
  • Gi muligheter til å delta i vanlig samfunnsaktivitet
  • Gi muligheter for å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk
  • Kan bidra til at personer med omsorgsbehov kan bo lenger hjemme i egen bolig

Kriterier

De som mottar avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den som får omsorg må ha et behov som gir rett på nødvendig hjelp fra kommunens helse og omsorgstjeneste. Det er kommunen som, i samarbeid med de som søker, avgjør hvilke tjenester som skal gis, herunder avlastning. Personer som mottar omsorg og hjelp, må være minst 60 % av tiden hjemme i egen bolig, for at omsorgspersoner rundt vedkommende kan få avlastning.  

Forutsetning

Personer som skal på avlastningsopphold, må regne med å ta med nødvendige hjelpemidler.

Tjenesten omfatter

Innholdet i avlastningstiltak er individuelt. Tjenesten gis ut fra behov og organiseres på ulik måte.

Tjeneste omfatter ikke

Folketrygden dekker ikke hjelpemidler i avlastningsinstitusjoner. Avlastningstiltak dekker ikke utgifter til medisiner. Utgifter i forbindelse med aktiviteter under avlastningsopphold må den enkelte betale selv.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tilbudet om avlastning til barn og unge blir gitt via Barne- og ungdomsavlastningen.  Tilbudet blir ikke gitt på høytidsdager. Barne- og ungdomsavlastningen har stengt i uke 28,29 og 30 hvert år. Avlastning til voksne blir gitt som opphold i omsorgsbaser/ institusjoner med bemanning. I enkelte situasjoner kan avlastning gis i andre former, eksempelvis som et dagtilbud.

Pris på tjenesten

Gratis. Avlastningsopphold, transport til og fra avlastningsoppholdet og måltider er gratis.

Gjeldende lov og regelverk - linker

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8.

Lov om helse og omsorgstjenestene i kommunen § 3-2

Forvaltningsloven

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner