Skriftstørrelse

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstilbudet er gratis og gir tilbud til barn i alderen 0-5 år og deres familier. Vi driver forebyggende og helsefremmende arbeid, gir råd og veiledning, og ønsker å støtte foreldrene i foreldrerollen. Barna tilbys helseundersøkelser og vaksiner i tråd med nasjonale retningslinjer og det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. På helsestasjonen arbeider helsesøster, lege, jordmor, familiekonsulent, psykolog, sekretær, miljøveileder for flyktninger, fysioterapeut og sykepleier.

Helsestasjonen tilbyr

 • Hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesøster
 • Ammeveiledning og ekstra oppfølging i barselperioden
 • Barselgruppe
 • Sped- og småbarnskonsulenter med helseundersøkelser
 • Foreldreveiledning
 • Helseopplysning
 • Vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Oppfølging av familier med spesielle behov
 • Tverrfaglig samarbeid

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Tema vi tar opp på helsestasjonen

Mat, søvn, trivsel, vekst, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen. Snakk med helsesøster eller ring helsestasjonen dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Samarbeid

Vi samarbeider med andre fagpersoner dersom barnet og familien har behov for det (f.eks. barnehage, skole, PPT, barnevern, psykiske helsetjenester, ABUP).

journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetsloven§3-4).

 Annen informasjon

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner