Skriftstørrelse

Hopp til her

Legetjenesten - fastlege, legevakt

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, deriblant fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegeoppgaver i kommunen som for eksempel i helsestasjon- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgssenter og kommunal øyeblikkelig hjelp.
Alle som ønsker det har rett til å ha en fastlege. Kommunen har ansvar for at det er nok leger i kommunen til at dette er mulig. Tildeling og bytte av fastlege foregår gjennom HELFO, eller ved fastlegekontoret tlf. 810 59 500 og den enkelte kan velge fritt mellom fastleger som har ledig kapasitet på sin liste.
Fastlegen prioriterer egne listepasienter, men vil kunne ta imot pasienter utenfor listen ved ledig kapasitet.
Legetjenesten i Flekkefjord har 9 fastleger, 1 turnuslege, 1 smittevernlege, 1 kommunepsykolog og 1 kommuneoverlege.

Formålet med tjenesten:

Fastlegen har en tre-delt rolle:

  1. Ansvar for legetjenester til alle som står på fastlegens liste. Fastlegene skal sørge for nødvendig utredning, forebygging, behandling og skal koordinere behovet for annen medisinsk hjelp til innbyggere på sin liste. Dette omfatter også samarbeid med ulike kommunale tjenester, og henvisning til og oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 
  2. Deltakelse i kommunale legeoppgaver som helsestasjonslege, skolelege, sykehjem, omsorgssenter og kommunal øyeblikkelig hjelp. Oppgavene fordeles mellom fastlegene.
  3. Deltakelse i legevakt. Legevakten omfatter medisinsk beredskap for øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet.

Kommuneoverlege og smittevernlege skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i loven som bl.a medisinsk faglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern m.fl.

Kommunepsykolog arbeider for å forebygge og behandle psykiske lidelser i befolkningen, med særlig fokus på barn, unge og deres familier. 

Hvor kan du få tjenesten?

Lundsen Legesenter
Tlf 38320520
Brogaten 9, 4400 Flekkefjord
http://www.lundsenlegesenter.no

Her jobber fastlegene Inger Bjurstrøm, Olav Reinhardt Hanssen, Antanas Kraniauskas, Maria Dyreborg-Tversland og turnuslege.

Flekkefjord Legesenter
Tlf 38328250
Elvegaten 14, 4400 Flekkefjord
http://helserespons.no/web/flekkefjord/

Her jobber fastlegene Knut Spikkeland, Tove Birkeli, Ebba Nilsson og Christine Arentz. Smittevernlege Christine Arentz og kommuneoverlege Marianne Omland er lokalisert til Flekkefjord Legesenter.

Lege Knut Sand Bakken
Tlf 38322030
Kirkegaten 5, 4400 Flekkefjord

Flekkefjord Helsestasjon
Tlf  38328200
Elvegaten 14, 4400 Flekkefjord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kommunepsykolog Inge Svege er lokalisert til helsestasjonen, men ambulerer med sine tjenester ut til skoler, barnehager og andre kommunale avdelinger ved behov.

LEGEVAKT

Dagtid (Kl. 08.00 - kl. 16.00 hverdager) 

Kontakt din fastlege.  Hvis du ikke har fastlege her og får akutt behov for legehjelp ringer du tlf.: 116117 hvor du får opplyst hvilket legekontor som har ansvar for akutthjelp.

Ettermiddag, kveld, natt, helg og helligdager.
Kontakt Flekkefjord Interkommunale Legevakt som er lokalisert ved Sørlandet Sykehus HF Flekkefjord. Legevakten har felles inngang og venterom med sykehusets akuttmottak.
Tlf.: 116117
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord

http://www.flekkefjordlegevakt.no

Hva skal jeg gjøre når jeg er akutt dårlig?

  • Ring til din fastlege og be om hjelp. Alle legekontor har timer til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid.
  • Ring legevakten på tlf.: 116117 hvis du blir syk ettermiddag, kveld, natt, helg og helligdager. Eller dersom du på dagtid ikke får tak i din fastlege, eller har fastlege i annen kommune.
  • Ring 113 dersom du blir kritisk syk.
  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me