Skriftstørrelse

Hopp til her

Stønad til livsopphold - økonomisk akutthjelp

Målgruppe

Du som er over 18 år, oppholder deg i Flekkefjord kommune og som ikke kan sørge for ditt livsopphold eller som i særlige tilfeller trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse deg en vanskelig livssituasjon.

Formål med tjenesten

Hjelpen skal ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen og stønad til livsopphold skal være en subsidiær ytelse. Det vil si at alle muligheter for å forsørge deg selv skal være benyttet. Råd og veiledning skal gis før stønad til livsopphold vurderes. Økonomisk stønad skal være en midlertidig ytelse.

Kriterier

Hvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, kan du ha krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du vil bli bedt om å dokumentere:

 • hvilke andre muligheter du har forsøkt
 • husleiekontrakt
 • om du har søkt om bostøtte
 • om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
 • ligningsattest og saldoutskrift fra bankkonto

Forutsetning

 • Dersom du er ukjent for NAV Flekkefjord må du fremlegge legitimasjon
 • Dersom du søker om dekning av boutgifter, må du dokumentere gyldig boforhold, - at boligen er godkjent som bolig/utleiebolig.
 • NAV kan kontrollere relevante opplysninger som du gir i forbindelse med søknad
 • Før sosialhjelp ytes må du ha prøvd alle andre muligheter for å sørge for ditt livsopphold.
 • Dersom du får tilsagn om stønad til livsopphold kan det knyttes vilkår som tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen. Eksempel på vilkår er aktivitetsplikt, dvs. at du i stønadsperioden må utføre passende arbeidsoppgaver, deltakelse i arbeidstrening, søke om aktuelle (trygde)ytelser, være aktivt arbeidssøkende etc.
 • Dersom du e runder 30 år vil det som hovedregel knyttes aktivitetsplikt til stønaden
 • Stønad til livsopphold kan ytes som bidrag eller som lån.
 • NAV kan ta refusjon i etterbetaling av trygd dersom sosialhjelp er ytt i samme tidsrom.

Tjenesten omfatter 

Kommunen har fastsatt en veiledende norm for sosialhjelp til livsopphold, basert på statlige veiledende satser. Livsoppholdsbeløpet varierer bl.a. med familiens størrelse, andre inntekter og lengden på stønadsperioden. Livsopphold- satser er ment å dekke: 

 • mat og drikke
 • helse og hygiene
 • andre dagligvarer
 • transportutgifter (off. kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål)
 • avis, tv-lisens, telefon
 • klær og sko
 • hobbyer, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn
 •  nødvendige reseptbelagte medisiner og legeutgifter

Tjenesten omfatter ikke

Dekking av gjeld.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Du kan kontakte NAV Flekkefjord for å få hjelp til å søke om stønad til livsopphold.

Pris på tjenesten 

Tjenesten er gratis.

Beslektede tjenester

Økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving, bostøtte.

Samarbeidspartnere

Overformynderiet, verger, namsmannen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

NAV økonomisk stønad

Gjeldende lov og regelverk - linker

Lov om sosiale tjenester i NAV § 18

Vergemålsloven

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me