Skriftstørrelse

Hopp til her

Om søknadsprosessen i helse og omsorg

Søker

Du må selv søke om tjenester. Dersom du ikke er i stand til å søke kan din nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke for deg. Dersom du trenger hjelp til å søke om tjenester eller er usikker hvilke tjenester som kan være aktuelle for deg, kan du kontakte Forvaltningsenheten i Helse og omsorg.

Part i saken

Part i saken er den som søker tjenester og som har behov for tjenester. Dersom søker ikke har samtykkekompetanse, er det nærmeste pårørende, fullmektig eller oppnevnt verge som er part.

Nærmeste pårørende

I søknaden er det viktig at du oppgir hvem som er din nærmeste pårørende. Dette kan være en fra din nærmeste familie, en venn eller en annen du kjenner godt og som du stoler på.

Samtykke til at vi kan hente inn opplysninger fra andre

For at vi skal kunne behandle søknaden din så godt som mulig, kan det være nødvendig å innhente informasjon fra andre. For at vi skal kunne innhente slik informasjon er det nødvendig at du samtykker til dette på søknadsskjema. For tjenester som innebærer egenbetaling, må vi ha ditt samtykke på søknadsskjema til å innhente opplysninger om inntekt

Innhold i søknaden

For at kommunen skal kunne gi deg tjenester er det behov for at du gir riktige opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp. Det kan stilles krav om at legeerklæring eller annen dokumentasjon legges ved søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan du få fra Forvaltningsenheten i helse og omsorg, via kommunenes hjemmeside og/ eller ved henvendelse til de ulike tjenestestedene.

Saksbehandling

Søknaden saksbehandles etter samtale med deg og eventuelle andre som du har samtykket til at vi kan hente informasjon fra. Saksbehandler kan komme på et hjemmebesøk for å samtale og innhente informasjon. Du kan ha med en støtteperson under samtalen dersom du ønsker det.

Brukermedvirkning

Det er viktig at dine ønsker og behov blir hørt. Du har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere deg. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Jfr pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr. forvaltningsloven § 11 a. Saksbehandlingstiden vil variere etter hvor akutt situasjonen din er og i noen tilfeller vil det være nødvendig å igangsette hjelpen din før det skriftlige vedtaket er fattet. Da vil du få vedtaket ditt i etterkant.

Vedtak

Du vil få et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til, samt formålet og omfanget av hjelpen. Vedtaket er i utgangspunktet tidsavgrenset og skal evalueres.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me