Skriftstørrelse

Hopp til her

Transporttjenesten (TT-kort) for funksjonshemmede

Målgruppe

Ordningen er ment for søkere som ut fra varige funksjonshemming ikke er i stand til å benytte det vanlige kollektivtilbudet på hjemstedet fordi det ikke er tilrettelagt for dem.

Formål med tjenesten

Det er et mål for Fylkeskommunen at så mange som mulig skal kunne benytte det vanlige kollektivtilbudet som finnes på hjemstedet. Transporttjenesten for funksjonshemmede skal kompensere for et kollektivtilbud som ikke er tilrettelagt.

Kriterier

Det søkes på fastlagte skjema og et eget skjema for legeerklæring må vedlegges når man søker om tjenesten, Synshemmede må ha uttalelse fra  øyespesialist.

Brukergodkjenning vurderes ut fra fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser av direkte betydning for muligheten til å benytte kollektivtilbudet på søkers bosted.

  • At vedkommende ikke er i stand til å komme seg på/av bussen
  • Store sammensatte funksjonsnedsettelser av en slik art at vedkommende må fraktes fra dør til dør
  • At vedkommende ikke er i stand til å orientere seg, f.eks blinde, sterkt svaksynt, personer med utviklingshemming/kognitive funksjonsnedsettelser
  • Rullestolbrukere

Ved lettere orienteringsnedsettelser kan det søkes om å få brukerkort som gir rett til å reise med buss med gratis ledsager.

Forutsetning

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) er ikke en rettighet, men et transporttilbud som gis ut fra vedtatt reglement og økonomiske rammer.

Tjenesten omfatter

Det tildeles brukerkort som gir rett til et visst antall drosje-reiser med betaling av fastsatt egenandel, eller brukerkort for ledsager på buss. www.ttkort.no. Tjenesten har egenandel fastsatt av fylkeskommunen. Opplysninger om dette fremkommer ved tilsendt brukerkort.

Tjenesten omfatter ikke

At det ikke går buss i området, eller at gangavstand til holdeplass er for lang, er ikke i seg selv grunnlag for å få tildelt transporttjeneste.

  • Da anbefales ganghjelpemidler.

NB! Der rutetilbudet er tilrettelagt, vil nye søkere som har fått sin funksjonsnedsettelse etter fylte 67 år som hovedregel ikke komme inn under TT-tjenesten. Midlertidig funksjonshemminger gir ikke grunnlag for godkjenning, lidelsen må vare i 2-3 år eller mer for å kunne betraktes som varig. Vanlige aldersrelaterte funksjonsnedsettelser kvalifiserer ikke for å bli godkjent bruker av TT-kort. At søker ikke lenger har sertifikat, er ikke kriterier for å bli godkjent.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Forvaltningsenheten i helse og omsorg mottar og behandler søknad på vegne av Fylkeskommunens Samferdselsavdeling. Det fattes vedtak, som videresendes til Fylkeskommunen. Tjenestene utdeles av Fylkeskommunen hvert kvartal. Kommunal søknadsfrister er: 24/2, 24/5, 24/8 og 24/11

Pris på tjenesten

Takstene fastsettes av Vest-Agder fylkeskommune. http://www.vaf.no/media/5140594/taksttabell-for-egenandel.pdf

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest Agder: http://www.vaf.no/tjenester/samferdsel/transporttjenesten-for-funksjonshemmede-(tt)/

Søknadsskjema: http://www.vaf.no/media/4636167/søknadsskjema.pdf

Legeerklæringsskjema: http://www.vaf.no/media/4636173/legeattest.pdf

Hvordan bruke TT-kortet:

http://www.vaf.no/media/6468198/Hvordan-bruker-jeg-TT-kortet_NY.pdf

Beslektede tjenester

Parkeringstillatelser for bevegelseshemmede, Ledsagerbevis

Gjeldende lov og regelverk - linker

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder –reglement vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 med veiledning pr. januar 2017

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me