Skriftstørrelse

Hopp til her

Reglement og informasjon om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Søk om redusert foreldrebetaling her

redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. 

Maksprisen fra 1. august 2019 er 3 040,- kr.

gratis kjernetid for barn fra 3 år til 5 år

Barn fra 2 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart. Husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt må være lavere enn kr. 548 505,- fra 1.august 2019 og barnet må være 2, 3, 4 eller 5 år.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

beregningsgrunnlag og dokumentasjon

Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet.

gjelder barnehageåret

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.

beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Bor et barn fast hos begge foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det vil si at beregningsgrunnlaget er inntekt fra foresatt som søker og ev. ektefelle/samboer/registrert partner, selv om denne ikke er foresatt til barnet.

dokumentasjon

Dokumentasjonskrav for husholdningens inntekt er siste års selvangivelse. Dersom søkere har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man også pliktig å opplyse om disse. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

søknadsprosessen

Husholdningen kan søke om redusert betaling uavhengig om barnet går i en kommunal eller privat barnehage. I hovedsak skal søknaden sendes inn i begynnelsen av hvert barnehageår. Søknader som mottas innen 15. juni vil bli behandlet før fakturering for august i kommunale barnehagene.

Dersom det skjer vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt underveis i barnehageåret gis det mulighet til å søke fortløpende. Reduksjonen innvilges fra påfølgende måned. Dersom den påfølgende kalendermåneden er fakturert, skal denne fakturaen betales selv om prisreduksjonen er innvilget. Prisreduksjonen vil da bli avregnet på neste faktura.

Kommunen besvarer søknaden med enkeltvedtak jf. forvaltningsloven kap. 4-6

Ansvarlig

For spørsmål vedr. endringen om redusert foreldrebetaling kan barnehagefaglig rådgiver kontaktes:

Barnehagefaglig rådgiver

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner