Skriftstørrelse

Hopp til her

Lovfestet rett til barnehageplass, opptakskriterier og prioritet

 

Lovfestet rett til plass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars.

Hvem har lovfestet rett til plass?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november har lovfestet rett til plass i hovedopptaket hvis de søker om plass senest 1. mars. Barn som er født etter dette har ikke lovfestet rett til barnehageplass før i neste hovedopptaket, men kan søke om plass i suppleringsopptak

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

LOVPÅLAGTE KRITERIER FOR PRIORITET

  • Barn med nedsatt funksjonsevne. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten

KOMMUNALE KRITERIER FOR PRIORITET I TILLEGG TIL DE LOVPÅLAGTE

  • Søsken i samme barnehage. Gjelder også halvsøsken, som bor fast sammen.
  • Eldre barn prioriteres fremfor yngre.
  • Det tas hensyn til eksisterende barnegruppe, med utgangspunkt i alder og kjønn. Om nødvendig kan opptaks-/ fordelingskriteriene fravikes for å skape balanse i barnegruppen.
  • Som hovedregel ved lik prioritering, foretas det loddtrekning for å avgjøre rekkefølgen på søkerne. Det er minimum tre personer tilstede fra opptaksmyndigheten, når loddtrekningen skjer.
Private barnehager har egne vedtekter med egne opptakskriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes hjemmesider. Dersom det søkes om prioritet til barnehageplass, må dokumentasjon som kreves sendes.
  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner