Skriftstørrelse

Hopp til her

Informasjon om omtaksering av eiendommer i Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommune skal gjennomføre ny alminnelig taksering i løpet av 2019 og alle eiendommer i kommunen, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag, vil da bli taksert på nytt. De nye takstene danner grunnlag for utregning av eiendomsskatten for 2020 og fremover.

Hvorfor takserer vi?

Det er bystyret i Flekkefjord kommune som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres i løpet av 2019. Flekkefjord kommune takserte forrige gang i 2006. Siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye.

Hva takseres?

Bolighus, borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendom, andre bygninger og tomter skal takseres. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av: Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt.

Boliger med formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten skal ikke takseres

Etter 2014 har kommunene kunnet velge å bruke skatteetatens formuesgrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at fra og med 2020 skal formuesgrunnlaget benyttes som grunnlag for eiendomsskatt for alle boliger/boligeiendommer som har dette. (Disse vil altså ikke bli taksert av kommunen).

Når takserer vi?

Takseringen vil foregå fra midten av september til november 2019. Det vil være takstmenn fra Jeessaa AS som utfører besiktigelse av eiendommen i kommunen. Takstmennene skal være iført refleksvester fra Flekkefjord kommune og har fått utstedt ID-kort som skal fremvises på forespørsel.

I forbindelse med takseringen vil det bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det er ikke nødvendig at noen er hjemme når befaringen skjer. Dersom du skulle ønske å gi informasjon om eiendommen, eller være tilstede under befaringen, ber vi deg ta kontakt med Jeessaa AS på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Husk å oppgi:

  • Gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer.
  • Adresse på eiendommen
  • Kontaktpersonens navn, mobilnummer og e-postadresse

Hvordan takserer vi?

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal(BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

I etterkant av takseringen

Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside innen 1. mars 2020.

Før dette vil du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt. Du, som hjemmelshaver, har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil.

Mer informasjon

For å finne svar på ofte stilte spørsmål trykk her.

Kontakt

Spørsmål, klager eller andre hendvendelser kan rettes til:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eller

38 32 80 00, tast 4 (for administrasjon, politikk og annet) og deretter 3 (for økonomi og faktura). Åpent fra 09.00 - 15.00.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me