Skriftstørrelse

Hopp til her

Reguleringsendring for Engelsdalen, gnr. 109 bnr. 9 m.fl., Andabeløy

Reguleringsplan for Engelsdalen boligområde, gnr. 109 bnr. 9 m.fl. Andalbeløy ble vedtatt i Flekkefjord bystyre den 9.2.2017 etter Plan- og bygningsloven av 1985. Planarbeidet ble meldt oppstartet allerede i 2006 og et planforslag ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2009. Selv om strandsoneforvaltning har hatt fokus i planprosessen ble det ikke innarbeidet entydige byggegrenser i sjø gjeldende for de regulerte småbåthavnene. Resultatet har derfor blitt at det innenfor de tre regulert småbåthavner ikke tillates etablert flytende småbåtanlegg. Dette er i strid med en viktig intensjon for planarbeidet som i utgangspunktet blant annet inneholdt tre store småbåthavner for til sammen 90 båtplasser. Under offentlig ettersyn hadde Fylkesmannen i Vest-Agder innsigelse til alle tiltak utenom teknisk infrastruktur nærmere sjø en 50 meter . Gjennom mekling ble de opprinnelige tre store småbåthavnene samlet til en stor småbåthavn PSSL1 nord i planområdet.

Forslag til endring går ut på å definere en entydig byggerense slik at de regulerte småbåthavnene kan utnyttes til småbåtanlegg. Konkret foreslås det å ta inn følgende tillegg til bestemmelsenes §§ 6.04, 6.05 og 6.06:

Formålsgrense mot tilstøtende sjøareal gjelder som byggegrense mot sjø.

Endringen anses å være en oppfølging av intensjonen i opprinnelig plan og vurderes derfor ikke å utløse nye vurderinger i henhold til naturmangfoldloven. I forhold til forvaltning av strandsonen vises det til protokoll etter mekling med Fylkesmannen i Vest-Agder datert 4. mai 2015 . Gjeldende plandokument følger som vedlegg.

Frist for å komme med merknader er 8. april 2019.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me