Skriftstørrelse

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utb.avtale; Dannevikveien 32, gnr/bnr 203/1046, Flekkefjord kommune

Det kunngjøres herved at Dannevikveien 32 tas opp til detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14. Ny plan vil overlappe/erstatte en begrenset del av tilgrensende planområde for Dannevika Nord (under behandling).

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge eiendommen for oppføring av nytt boligbygg med inntil 4 leiligheter og parkering (eksisterende bolig vil bli revet). I tillegg omfatter planområdet kjørevei/atkomst frem til kryss mot Dannevikveien samt kommunal lekeplass innenfor (forutsettes oppgradert). Det legges til grunn at planen opprettholder et grøntareal mellom nytt bygg og nærmeste blokk i Dannevika-planen.

Utbyggingsavtale: Det meldes også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Pbl kap 17.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob 91728245. Eventuelle innspill til planarbeid/utb.avtale må sendes skriftlig innen 25.9.2018 til:

Karttjenester AS
Postboks 158
4441 Tonstad
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

  • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me