Kontakte politikere og partier

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker. Du finner kontaktinformasjonen i innsynsportalen.