Innfordring av ubetalte regninger

Flekkefjord kommune har inngått avtale med Kreditorforeningen Sør for innfordring av ubetalte regninger.

For deg som betaler innen forfall, vil alt være som før.  

For deg som ikke har betalt innen forfall, vil kommunen sende regningen over til Kreditorforeningen. Kreditorforeningen sender deg purring, og følger opp at regningen blir betalt.

Den som skylder penger må heretter forholde seg til Kreditorforeningen og det er purringen med forsinkelsesrenter, gebyr/salær som nå må betales.