Postliste og politisk møteplan

Postliste

Postlisten oppdateres to dager etter at dokumentene er journalført og inneholder kommunens inn- og utgående dokumenter. Det er mulig å søke etter saker og dokumenter ved å bruke referansenummer eller stikkord. 

Møteplan

Møteplanen viser oversikt over politiske møter per år. Velg en dato for å se innkalling, saker og møteprotokoll.