Skriftstørrelse

Økonomi | Flekkefjord

Budsjett og økonomiplan
Økonomi har ansvar for å utarbeide kommunens økonomiske planer. Økonomiplan for fire år og budsjett for kommende år vedtas hvert år i desember.

Regnskap
Økonomi er regnskapskontor for hele den kommunale virksomheten i Flekkefjord. Regnskapet gjøres opp innen 15. februar hvert år og det utarbeides en årsberetning innen 31. mars. Denne gir en samlet oversikt over kommunens økonomiske stilling og beskriver måloppnåelse og aktiviteter for året. Avdelingen kjører også regnskap for Flekkefjord Kirkelige Fellesråd, Flekkefjord Pensjonskasse og Kommunerevisjonen Vest

Utfakturering og betalingsoppfølging
Kommunens enheter fakturerer sine brukere for de tjenester som leveres. Økonomi har samlet ansvar for dette og følger opp dersom regninger står ubetalt.

Kommunens ut- og innbetalinger
Økonomi tar imot fakturaer og økonomiske krav og sørger for at disse blir godkjent og utbealt. Økonomi tar på samme måte i mot alle innbetalinger og har den daglige kontakt med bank- og andre finansinstitusjoner.

Lønn
Økonomi besørger at alle ansatte, folkevalgte og oppdragstakere får utbetalt lønn- og godtgjørelser i hht. det arbeid som er bekreftet utført. Avdelingen sørger også for innkreving av sykepenger.

Eiendomsskatt
Økonomi fungerer som eiendomsskattekontor. Det innebærer at kontoret er sekretariat for skattetakstnemndene og at eiendomsskatt skrives ut herfra.
De fleste publikumshenvendelser besvares av teknisk forvaltning.

Skatteoppkrever for Flekkefjord kommune er ivaretatt av en interkommunal ordning hvor Kvinesdal kommune er vertskommune. Det samme gjelder arbeidsgiverkontrollen.

 • Økonomiavdelingen
  Leder:
  Dag Ivar Staurseth
  Telefon leder:
  38 32 80 00
  Mobil leder:
  91 38 42 26
  Telefon avdeling:
  .
  Tlf underavdeling:
  Regnskapsleder: Thor Erik Abrahamsen tlf.: 38 32 55 25, e-post: thor.erik.abrahamsen@flekkefjord.kommune.no
  Tlf underavdeling:
  Økonomikonsulent: Berit Nygård tlf.: 38 32 55 28, e-post: berit.nygard@flekkefjord.kommune.no
  Tlf underavdeling:
  Økonomikonsulent: Kari Kvinlaug tlf.: 38 32 55 24, e-post: kari.kvinlaug@flekkefjord.kommune.no
  Tlf underavdeling:
  Lønningsansvarlig: Randi Nyland tlf.: 38 32 55 27, e-post: randi.nyland@flekkefjord.kommune.no
  E-post:
  mailto:dag.ivar.staurseth@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Kirkegaten 50
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 80 00
  Mobil: 91 38 42 26
 • Skatteoppkreveren for Flekkefjord og Kvinesdal
  Leder:
  Ingunn Omland
  Mobil leder:
  90 14 25 71
  Telefon avdeling:
  38 32 80 00 (onsdag) / 38 35 77 00 (resten av uken)
  Tlf underavdeling:
  Kontortid Flekkefjord onsdag kl. 09:00-14:00
  Tlf underavdeling:
  Kontortid Kvinesdal resten av uken
  E-post:
  mailto:Ingunn.Omland@kvinesdal.kommune.no
  Besøksadresse:
  .
  Postadresse:
  .
  Postnummer:
  .

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Mobil: 90 14 25 71

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner