Skriftstørrelse

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse | Flekkefjord

Avdeling for rehabilitering og mestring

Leder:
Hanne M. Matsen
Telefon leder:
38 32 45 07
Mobil leder:
91 51 61 37
Telefon avdeling:
38 32 83 83
E-post:
mailto:Hanne.Matsen@flekkefjord.kommune.no
Besøksadresse:
Fjellgaten 8
Postadresse:
Kirkegaten 50
Postnummer:
4400
Poststed:
Flekkefjord

Avdeling for rehabilitering og mestring er organisert i Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse og har 10 fast ansatte fordelt på 9 årsverk. Det er flest ergo- og fysioterapeuter, men vi har også en hjelpemiddeltekniker og en rehabiliteringssykepleier.

Frisklivssentralen holder til i Elvegaten, hverdagsrehabiliteringsteamet i Fjellgata og resten er lokalisert sammen med i Tjørsvågveien 23.

I tillegg til fast ansatte har vi 4,5 driftstilskudd fordelt på 6 fysioterapeuter.

Avdelingen har egen prioriteringsveileder som brukes ved prioritering og tildeling av tjenester.

Kort om tilbudene våre:

Fysioterapi
Privatpraktiserende fysioterapeuter skal ha et åpent tilbud til befolkningen i kommunen. Personer med sammensatte problemstillinger og behov for tverrfaglig oppfølging følges opp av fast ansatte fysioterapeuter. Det samme gjelder beboere på sykehjem. De fleste barn med sammensatte behov følges opp av fast ansatte. Barn med forholdsvis ukompliserte, kortvarige forløp følges opp av privatpraktiserende. Fysioterapeutene behandler individuelt og i grupper.

Ergoterapi
For tiden har vi 3 ergoterapeuter med ansvarsområder innen tilrettelegging, habilitering/rehabilitering, hjelpemidler, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Vi følger opp både barn, voksne og eldre med behov for ergoterapi.

Rehabilitering
Rehabiliteringsteamet som består av fysioterapeut, ergoterapeut og rehabiliteringssykepleier. Teamet følger opp pasienter etter akutt eller gradvis funksjonsfall og samarbeider tett med øvrige helsetjenester.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrenere. Forebyggende tiltak hvor teamet følger opp brukere daglig over en 4 ukers periode og å øke funksjonsnivået.

Hjelpemidler
Kommunens korttidslager har enkle hjelpemidler som dusjstol, rullestol, rullator. Disse lånes ut ved kortvarig behov for hjelpemidler (3-6 mnd). Ergo- og fysioterapeuter formidler også langtidslån via NAV hjelpemiddelsentral.

Velferdsteknologi
Vi har en ergoterapeut ansatt i 50 % stilling som velferdsteknologikoordinator.

Folkehelse
En fysioterapeut i 50 % stilling er folkehelsekoordinator og holder til på frisk- og frivilligsentralen

Avdeling for rehabilitering og mestring har ansvar for områdene helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering, rehabilitering, velferdsteknologi og tilrettelegging i bolig. Avdelingen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, rehabiliteringssykepleier og hjelpemiddeltekniker. Vi holder til i Tjørsvågveien 23 sammen med Tjørsvågheimen. Vi tilbyr blant annet fallforebyggende grupper, tverrfaglig habilitering og rehabilitering, hjelp til endring av livsstil, utlån av hjelpemidler, kartlegging og oppfølging av barn og unge og veiledning av personal i boliger, sykehjem og barnehage/skole. Helsepersonell og andre kan henvise til oss via eget henvisningsskjema eller ta kontakt på telefon eller epost.

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner