Skriftstørrelse

Hopp til her

Helse og velferd | Flekkefjord

Forvaltningsenheten i helse og omsorg

Leder:
Anne Modalsli Grøtteland
Telefon leder:
38 32 83 83
Mobil leder:
48 19 15 18
Telefon avdeling:
38 32 83 83
Tlf underavdeling:
Telefonkø: 90 20 75 33
E-post:
mailto:forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
Besøksadresse:
Fjellgaten 8
Postadresse:
Kirkegaten 50
Postnummer:
4400
Poststed:
Flekkefjord


Forvaltningsenheten i helse og omsorg har ansvar for saksbehandling, tildeling av tjenester og utforme vedtak vedr. søknader som kommer til helse og omsorg. Det er enhetslederne innen hver enhet som har den endelige vedtaksmyndighet. Når vedtaket er fattet sendes skriftlig svar til bruker.
Forvaltningsenheten samarbeider med andre fagpersoner ved tildeling av de enkelte tjenester. Brukermedvirkning står sentralt. Det er den enkeltes behov som ligger til grunn for de tjenester som blir vedtatt.
Forvaltningsenheten har daglig kontakt med spesialisthelsetjenester vedr inn- og utskriving fra sykehus.
Forvaltningsenheten har også funksjonen som koordinerende enhet i Flekkefjord. Har du behov for kreftkoordinator, ta kontakt med forvaltningsenheten.

Tjenenester som Forvaltningsenheten i helse og omsorg saksbehandler og tildeler;
• Hjemmesykepleie
• Praktisk bistand, hjemmehjelp
• Hverdagsrehabilitering
• Brukerstyrt personlig assistent
• Omsorgslønn
• Psykisk helsetjeneste
• Støttekontakt
• Avlastning
• Opphold i sykehjem; Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold, langtidsopphold
• Dagtilbud / dagsenter

Forvaltningsenheten i helse og omsorg har også ansvar for tildeling av omsorgsboliger;
• Omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg
• Omsorgsbolig/ kommunale utleieboliger

Andre tjenester der Forvaltningsenheten i helse og omsorg bidrar med saksbehandling og tildeling;
• Hjelpemidler / velferdsteknologi
• Middagslevering
• Trygghetsalarm mm
• Individuell plan
• Koordinator
• Ansvarsgruppemøter
• TT- kort

Viser for øvrig til tjenestebeskrivelser vedr de enkelte tjenester.

Alle søknader og henvendelser blir behandlet i forhold til aktuelt lovverk:
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Forvaltningsloven
• Pasient- og brukerrettighetsloven
• Helsepersonelloven

Søknaden må være underskrevet av den søknaden gjelder, eller av den som har skriftlig fullmakt til å ivareta søkerens interesser.
Søknad om tjenester sendes til:
Forvaltningsenheten i helse og omsorg
Kirkegaten 50 eller Fjellgaten 8
4400 Flekkefjord

Dersom det blir avslag på en søknad eller det innvilges mindre eller andre tjenester enn det som det er søkt om, har søker rett til å klage. Klagegang er beskrevet i vedtaket.

Forvaltningsenheten i helse og omsorg har kontorer i Fjellgaten 8, 4400 Flekkefjord
Tlf , 38328383
Mailadresse er ; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Forvaltningsenheten i helse og omsorg behandler søknader, tildeler tjenester og fatter vedtak om pleie- og omsorgstjenenster

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner