Skriftstørrelse

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse | Flekkefjord

Avdeling for psykisk helse og rus - ambulant

Leder:
Maria Selmer-Olsen Mortensen
Mobil leder:
95 81 67 40
Telefon avdeling:
38 32 83 80
Tlf underavdeling:
Telefonkø: 90 68 97 21
E-post:
mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
Besøksadresse:
Fjellgaten 8
Postadresse:
Kirkegaten 50
Postnummer:
4400
Poststed:
Flekkefjord

Tjenester fra avdeling psykisk helse og rus gis til de som bor eller midlertidig oppholder seg i Flekkefjord kommune. Formålet med tjenesten er å fremme den psykiske helsen, forebygge og behandle psykiske lidelser og rusmisbruk og spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv kan gjøre for å bedre sin psykiske helse.
Tjenestene som gis er: Individuelle samtaler med terapeuter som har videreutdanning i psykisk helsearbeid, botjenester i innbyggerens eget hjem (fra fagarbeidere), kurs i depresjonsmestring (KID- kurs) og kurs i depresjonsmestring for ungdom (DU-kurs). Avdelingen jobber også opp mot barn og unges psykiske helse i samarbeid med andre tjenester som f.eks. skole og helsestasjon. Det er i tillegg et psykiatrisk dagsenter som har som mål å skape et fellesskap i et trygt og inkluderende miljø.
Tjenesten tenker helhetlig om behandling, det vil si at en skal ivareta både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. De ansatte tar utgangspunkt i innbyggerens livssituasjon og ønsker å styrke og kartlegge den enkeltes ressurser. Vi forsøker i et samarbeid med den aktuelle innbygger å enten løse, redusere eller akseptere de problemområder som løftes opp.

Avd. Psykisk helse og rus har ansvar for å fremme mestring, forebygge og behandle psykiske lidelser. Avd. har oppfølging på dagtid til alle aldersgrupper.

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner