Skriftstørrelse

  • Hjem
  • Nyheter
  • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2019

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2019

Til frivillige organisasjoner og private aktører i Flekkefjord

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsmidler i Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2019.

I den anledning inviteres frivillige organisasjoner og private aktører i Flekkefjord til å søke.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan søkes om midler til aktiviteter som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

I 2019 vil følgende tiltak bli prioritert:

  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen i 2019 er mandag 10. desember.

Bufdir legger ut elektronisk søknadsskjema 16.november. Det er ikke mulig å søke før skjemaet er lagt ut. 

Når søknadsfristen er ute lager kommunene en prioritering av søknadene, før Bufdir fordeler midlene. Svar på søknaden foreligger vanligvis i april. 

Se link for mer informasjon og link til veileder, regelverk og søknadsskjema:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/  

Utvalg for helse, kultur og oppvekst vil foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.

Søker fyller selv ut søknad i Altinn og setter seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Kontaktperson for ordningen i Flekkefjord kommune er Inger Marethe Egeland, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mobil; 98 46 06 32 eller Marianne Hafte, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mobil; 94 14 89 44

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner